Profi CZ: Specialisté na vymáhání a odkup pohledávek

Jako věřitelé, kteří někomu půjčili peníze na směnku či řádnou smlouvu o zápůjčce, se snadno můžete dostat do situace, kdy vám dlužník ve stanovený termín nezaplatí. Vymáhat pohledávku je pak často složitou a hlavně zdlouhavou záležitostí. Proto přichází na pomoc společnost Profi CZ, která za vás pohledávku vymůže, případně ji za určitých podmínek rovnou odkoupí.

Specialisté na vymáhání a odkup pohledávek jsou tu pro všechny z vás, kteří chtějí své peníze od dlužníků dostat rychle a bez zbytečných formalit. Nemusíte se o ně přít u soudu, čekat na exekuci a prodej dlužníkova majetku apod.

Jak funguje vymáhání a odkup pohledávek u Profi CZ?

Vymáhání funguje tak, že Profi CZ vaším jménem zkontaktuje dlužníka a bude se snažit vlastními silami vymoci peníze, které má na základě směnky, smlouvě o zápůjčce apod. zaplatit. Jakmile uspěje, zaplatíte jí pouze drobné procento z vymožené sumy. Pakliže vymáhání dluhu nebude úspěšné, nemusíte firmě za její služby platit ani korunu.

peníze kufr

Kromě vymáhání nabízí Profi CZ za určitých podmínek také odkup pohledávek. Je zejména důležité, abyste vše měli řádně zdokumentované. Odkup je možný pouze tehdy, dodáte-li patřičnou smlouvu či směnku, která splňuje veškeré formální náležitosti, jež vyplývají ze zákona. Při odkupu rovnou obdržíte sumu, kterou jste po dlužníkovi marně vymáhali, firma si jen odečte malé procento za riziko, které na sebe odkupem přenáší. Poté už máte po problémech, vymáhání pohledávky je čistě jen záležitostí samotné firmy Profi CZ. Závazek se po odkupu stává jejím problémem.

Chytré a praktické řešení problémů s dlužníky

Díky službám, které nabízí Profi CZ, se rychle a pohodlně zbavíte problémů s dlužníky, kteří vám nejsou schopni včas a řádně splatit své dluhy. Jde o účinné a zcela legální řešení, které je v dnešní době využívané stále větším počtem lidí i firem, jež se zabývají půjčováním finančních prostředků třetím osobám.