Při podnikání myslete na zadní vrátka: Před konkurencí se braňte registrací ochranné známky

V dnešní době panuje v podnikatelském sektoru výrazné konkurenční prostředí. Ve většině odvětví se musíte jako majitelé firmy potýkat často i s problémem, kdy se vás snaží konkurenti odstranit tím způsobem, že napodobují vaše produkty a služby, ale také například i loga a názvy, které jsou pro vaši firmu charakteristické.

Už v začátcích podnikání byste na to měli myslet a zajistit si co největší ochranu. Spolehlivým řešením je registrace ochranné známky.

Ochranná známka je způsobem, jak docílit toho, abyste odlišili své produkty či služby od ostatních firem. Zákazníci je pak mohou lépe identifikovat. Slouží tak vlastně nejen k vaší ochraně, ale i ochraně koncových spotřebitelů, kteří si produkty nespletou s těmi konkurenčními.

ochranná známka copyright

Zamezíte kopírování produktů a služeb jinými firmami

Hlavní důvody registrace ochranné známky jsou tedy zřejmé. Jde především o snahu zamezit kopírování jinými firmami. Jako příklad si vezměte situaci, kdy vaše firma již dlouhá léta používá nějaké logo, které se na trhu stalo pro zákazníky charakteristické. Jenže pokud takovéto logo nemáte dostatečně ochráněné, může se snadno stát, že přijde jiná firma, která jej okopíruje a bude tím snažit sebrat vám zákazníky. Pokud máte na dané logo registrovanou ochrannou známku, můžete se snadno bránit a zamezit jejímu zneužívání konkurencí.

Ochráníte své peníze

Konkurenční výhoda znamená u registrace ochranné známky i to, že ochráníte odbyt svých produktů a služeb. Tím pádem zamezíte případnému snížení zisků. Mnoho firem, které využití ochranné známky podceňují, ztrácí své postavení na trhu a přichází tím o značné finanční prostředky. V konečném důsledku to pak může znamenat klidně i krach a ukončení podnikatelské činnosti.

Registraci ochranné známky lze doporučit nejen pro velké podniky a firmy, ale i pro drobnější podnikatele a živnostníky. A to zejména v případě, kdy máte nějaký dobrý podnikatelský nápad, s nímž chcete prorazit na trhu.